2017-03-25: Zamość, par. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła.
2017-03-26: Zamość, par. Świętej Bożej Opatrzności.
2017-03-27: Zamość, par. Świętego Krzyża.