logo     
    


Wydarzenia w Diecezji
 13.10.2015
Nabożeństwo fatimskie w Komarowie

 14.10.2015
Konferencja Księży dziekanów- Zamo¶ć

 14.10.2015
Wprowadzenie relikwii ¶w. Małgorzaty Marii Alacoque do parafii NSPJ w Tomaszowie Lub.

 16.10.2015
Technologia informatyczna- warsztat katechetyczny dla rejonu Zamo¶ć

 16.10.2015
Dekanalne spotkanie przygotowuj±ce do ¦DM


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Media Katolickie
Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
07.10.2015 10:03

statystyka
    
Hostynne 
parafia pw.
 ¦więtego Jana Chrzciciela Hostynne 13, 22-550 Werbkowice
   Tel.  84 680 8447
 
 

Odpust: 24 czerwca
Liczba mieszkańców: 1500


Proboszcz: Ks. Paweł Wróbel

        
Parafia erygowana: 30.09.1975

Do parafi należ± miejscowosci: Dobromierzyce, Hostynne, Hostynne Kol., Konopne, Kotorów, Łotów, Peresołowice.

Historia Parafii: 

Parafia erygowana, 30 IX 1975 r, przez bp. lubelskiego Bolesława Pylaka. Powstała z parafii Werbkowice i z parafii Gdeszyn (z par. Gdeszyn odł±czono wioskę i kol. Peresołowice oraz czę¶ć Dobromierzyc). Jeszcze w XVIII w. istniała w Hostynnem parafia greckokatolicka. W czasach kasaty unii (1875) zamieniono j± na prawosławn±. Po II wojnie ¶wiatowej, przy odzyskanym ko¶ciele, powstała filia parafii rzymskokatolickiej w Werbkowicach.. Pocz±tkowo dojeżdżali księża parafialni co dwa tygodnie, póĽniej w każd± niedzielę i ¶więto, a nawet w pierwsze pi±tki i soboty miesi±ca. 2 X 1965 r. wikariusz parafii Werbkowice, ks. Czesław Biziorek zamieszkał na stałe przy ko¶ciele w Hostynnem. Powstał tu o¶rodek duszpasterski. W latach 1967-1969 wybudowano now± plebanię. Pocz±tkowo zmarłych grzebano na cmentarzu w Werbkowicach, z czasem rozpoczęto starania o zorganizowanie cmentarza grzebalnego w Hostynnem.

Pierwsza ¶wi±tynia, na tym terenie, wzniesiona została w 1. poł. w. XVIII, z fundacji Michała Józefa Sapiehy, pisarza polnego litewskiego. Obecny ko¶ciół, pw. ¶w. Jana Chrzciciela, ¶w. App. Szymona i Judy Tadeusza, został wybudowany w w. XIX przez grekokatolików, a w r. 1875 został zamieniony na cerkiew prawosławn±, od r. 1919 służy ponownie katolikom, rekoncyliowany w r. 1949, po II wojnie ¶wiatowej bardzo zniszczony, remontowany w latach pięćdziesi±tych. W r. 1964 zmieniono wieże ze stylu cerkiewnego na stożek o¶miok±tny. Ko¶ciół murowany, na planie krzyża równoramiennego, jednonawowy, od strony południowej dobudowana z pustaków zakrystia.

Ołtarze drewniane, w głównym: obraz MB Częstochowskiej i obraz Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, dwa ołtarze boczne: w jednym obraz Serca Pana Jezusa, a w drugim - Serca NMP. Ornat z tkaniny z w. XVIII, pochodz±cy z ko¶cioła w Werbkowicach. Na nowej wieży (konstrukcja z belek) dzwon z r. 1566. wykonany przez firmę ze Lwowa.

Inne obiekty sakralne znajduj±ce się na terenie parafii:

Na skraju wsi Kotorów znajduje się stara kapliczka i statua Matki Bożej, czczona przez okolicznych wiernych, pod kapliczk± Ľródełko uznawane przez ludno¶ć za cudowne.

Odpust: III niedziela maja.

Cmentarze:

1. Parafialny w Hostynnem, założony w r. 1979, dawniej służył prawosławnym (do II wojny ¶wiatowej), w kształcie czworoboku o pow. 1,87 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych, z białej cegły, słupach.

2. Wojskowy w Hostynnem, z r. 1920, nieczynny, w kształcie prostok±ta o pow. 0,02 ha, założony po bitwie na polach Horyszowa i Hostynnego, pochowanych jest na nim stukilkudziesięciu żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, ogrodzony grabowym żywopłotem.

3. Prawosławny, dawniej greckokatolicki w Dobromierzycach, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,24 ha, nieczynny

4. Przycerkiewny, a także grzebalny greckokatolicki w Peresołowicach, nieczynny, w kształcie prostok±ta o pow. 0,12 ha

Msze ¦więte:
 - w niedziele i ¶więta, godz.: 9.00, 11.00

Księgi metrykalne
chrztów od r. 1968
małżeństw od r. 1968
zmarłych od r. 1968

Kronika parafialna od r. 1992

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca


        

2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 76628405 gości / 18 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.