logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
    
Hostynne 
parafia p.w.
 witego Jana Chrzciciela Hostynne 13, 22-550 Werbkowice
   Tel.  84 680 8447
 
 

Odpust: 24 czerwca
Liczba mieszkacw: 1500


Proboszcz: Ks. Pawe Wrbel

        
Parafia erygowana: 30.09.1975

Do parafi nale miejscowosci: Dobromierzyce, Hostynne, Hostynne Kol., Konopne, Kotorw, otw, Peresoowice.

Historia Parafii: 

Parafia erygowana, 30 IX 1975 r, przez bp. lubelskiego Bolesawa Pylaka. Powstaa z parafii Werbkowice i z parafii Gdeszyn (z par. Gdeszyn odczono wiosk i kol. Peresoowice oraz cz Dobromierzyc). Jeszcze w XVIII w. istniaa w Hostynnem parafia greckokatolicka. W czasach kasaty unii (1875) zamieniono j na prawosawn. Po II wojnie wiatowej, przy odzyskanym kociele, powstaa filia parafii rzymskokatolickiej w Werbkowicach.. Pocztkowo dojedali ksia parafialni co dwa tygodnie, pniej w kad niedziel i wito, a nawet w pierwsze pitki i soboty miesica. 2 X 1965 r. wikariusz parafii Werbkowice, ks. Czesaw Biziorek zamieszka na stae przy kociele w Hostynnem. Powsta tu orodek duszpasterski. W latach 1967-1969 wybudowano now plebani. Pocztkowo zmarych grzebano na cmentarzu w Werbkowicach, z czasem rozpoczto starania o zorganizowanie cmentarza grzebalnego w Hostynnem.

Pierwsza witynia, na tym terenie, wzniesiona zostaa w 1. po. w. XVIII, z fundacji Michaa Jzefa Sapiehy, pisarza polnego litewskiego. Obecny koci, pw. w. Jana Chrzciciela, w. App. Szymona i Judy Tadeusza, zosta wybudowany w w. XIX przez grekokatolikw, a w r. 1875 zosta zamieniony na cerkiew prawosawn, od r. 1919 suy ponownie katolikom, rekoncyliowany w r. 1949, po II wojnie wiatowej bardzo zniszczony, remontowany w latach pidziesitych. W r. 1964 zmieniono wiee ze stylu cerkiewnego na stoek omioktny. Koci murowany, na planie krzya rwnoramiennego, jednonawowy, od strony poudniowej dobudowana z pustakw zakrystia.

Otarze drewniane, w gwnym: obraz MB Czstochowskiej i obraz Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, dwa otarze boczne: w jednym obraz Serca Pana Jezusa, a w drugim - Serca NMP. Ornat z tkaniny z w. XVIII, pochodzcy z kocioa w Werbkowicach. Na nowej wiey (konstrukcja z belek) dzwon z r. 1566. wykonany przez firm ze Lwowa.

Inne obiekty sakralne znajdujce si na terenie parafii:

Na skraju wsi Kotorw znajduje si stara kapliczka i statua Matki Boej, czczona przez okolicznych wiernych, pod kapliczk rdeko uznawane przez ludno za cudowne.

Odpust: III niedziela maja.

Cmentarze:

1. Parafialny w Hostynnem, zaoony w r. 1979, dawniej suy prawosawnym (do II wojny wiatowej), w ksztacie czworoboku o pow. 1,87 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przsami przy murowanych, z biaej cegy, supach.

2. Wojskowy w Hostynnem, z r. 1920, nieczynny, w ksztacie prostokta o pow. 0,02 ha, zaoony po bitwie na polach Horyszowa i Hostynnego, pochowanych jest na nim stukilkudziesiciu onierzy 30 Puku Strzelcw Kaniowskich, ogrodzony grabowym ywopotem.

3. Prawosawny, dawniej greckokatolicki w Dobromierzycach, zaoony w I po. w. XIX, w ksztacie czworoboku o pow. 0,24 ha, nieczynny

4. Przycerkiewny, a take grzebalny greckokatolicki w Peresoowicach, nieczynny, w ksztacie prostokta o pow. 0,12 ha

Msze wite:
 - w niedziele i wita, godz.: 9.00, 11.00

Ksigi metrykalne
chrztw od r. 1968
maestw od r. 1968
zmarych od r. 1968

Kronika parafialna od r. 1992

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koa ywego Raca


        

2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67723329 gości / 38 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.