logo     
    
Tuczępy 
parafia pw.
 ¦więtej Anny Tuczępy 64, 22-425 Grabowiec
   Tel.  84 651 22 54
 
 

Odpust: 3 maja
Liczba mieszkańców: 600


Proboszcz: Ks. Ryszard Ostasz

        
Parafia erygowana: 15.10.1920

Do parafi należ± miejscowosci: Majdan, Tro¶cianka, Tuczępy, Wólka.

Historia Parafii: 

Do r. 1875 istniała w Tuczępach parafia greckokatolicka, po kasacie unii powstała w jej miejsce prawosławna, która funkcjonowała do I wojny ¶wiatowej, natomiast katolicy obrz±dku łacińskiego należeli do parafii Grabowiec. Parafię rzymskokatolick± w Tuczępach erygował, 15 X 1920 r., bp Marian Fulman i wł±czył j± do dekanatu hrubieszowskiego (od r. 1974 znajdowała się w granicach dekanatu uchańskiego, obecnie w dekanacie grabowieckim). Nowa plebania z lat osiemdziesi±tych XX w. W dziejach parafii tragicznie zapisała się II wojna ¶wiatowa; złożyły się na to akcje eksterminacyjne okupanta i działalno¶ć UPA, było sporo ofiar ¶miertelnych, a miejscowa ludno¶ć polska została wysiedlona (na teren powiatu krasnystawskiego i hrubieszowskiego), za¶ katolików pozbawiono ¶wi±tyni.

Pierwszy ko¶ciół w Tuczępach unicki, po r. 1875, zamieniony na cerkiew prawosławn±, po I wojnie ¶wiatowej oddany katolikom. Obecnie istniej±cy, pw. ¶w. Anny, MB Królowej Polski i Przemienienia Pańskiego, powstał w r. 1939, w miejscu rozebranej poprzedniej ¶wi±tyni. Budowę ukończono w r. 1957. Ko¶ciół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium zakrystia, nad naw± wieżyczka na sygnaturkę. Remontowany w latach: 1946, 1974, 1995. Wewn±trz trzy ołtarze: główny z obrazami: MB Częstochowskiej, Przemienienia Pańskiego i figur± Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa; prawy z figur± ¶w. Antoniego; lewy z figur± MB Niepokalanej

Dzwonnica pochodzi z r. 1959, na niej s± 2 dzwony po¶więcone w r. 1958 przez ks. dziekana Franciszka Osucha.

Inne obiekty sakralne istniej±c na terenie parafii:

1. Kapliczka ¶w. Stanisława w Wólce Tuczępskiej, wybudowana po r. 1926.
2. Figura MB w lesie tuczępskim, z lat dwudziestych XX w.

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny, założony w XIX w., w kształcie połowy trapezu, o pow. 0,54 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalow± siatk± przy metalowych słupach.

Odpusty:
Przemienienia Pańskiego (6 VIII),
MB Królowej Polski (3 V).

Msze ¦więte:
 - w niedziele i ¶więta, godz.: 9.00, 11.30 (11.00)

Księgi metrykalne:
chrztów: od r. 1920
małżeństw: od r. 1920 (brak: 1939 - 1945)
zmarłych: od r. 1920

Kronika parafialna: 1920

Lista proboszczów: ks. Kazimierz G±siorowski, ks. Ignacy Kilis, ks. Władysław Holak, ks. Gracjan Rudnicki, ks. Stefan Roszkowski, ks. Jan Kosicki, ks. Henryk Kozłowski, ks. Antoni Krawiec

Powołania z terenu parafii: ks. Ryszard Siedlecki (archidiec. lubelska), ks. Zygmunt Żółkiewski

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, ministranci, schola

Szkoły istniej±ce na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Tuczępach


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99266497 gości / 20 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.