logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr06 (08.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
    
Skierbieszw 
parafia p.w.
 Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny Parkowa 4, 22-420 Skierbieszw
   Tel.  84 621 36 20
 
   www.parafia-skierbieszow.zamosc.opoka.org.pl

Odpust: 
Liczba mieszkacw: 3400


Proboszcz: Ks. Janusz Dudzicz

Wikariusze: 
 • Ks. Micha Kozioek
 •        
  Parafia erygowana: 15.04.1436

  Do parafi nale miejscowosci: Drewniki Skierbieszowskie, Hajowniki, Huszczka Dua, Iowiec, Lipina Nowa, Lipina Stara, Majdan Skierbieszowski, Marcinwka, Osiczyna, Podhuszczka, Podwysokie, Sady, Skierbieszw, Skierbieszw Kol., Szorcwka, Wysokie I, Wysokie II, Zawada, Zrb Kol.

  Kocioy filialne: Wysokie

  Historia Parafii: 

  A. W r. 1428 Wadysaw Jagieo nada Skierbieszw biskupom chemskim. Posiadali oni tutaj swj zamek i czsto w nim przebywali. Parafia zostaa erygowana 15 IV 1436 r. przez bp. Jana Biskupca i wchodzia w skad dekanatu krasnystawskiego. W granicach parafii skierbieszowskiej znajdowa si rwnie teren dzisiejszych parafii: Kalinwka i aziska. Uposaona przez biskupw chemskich w ziemi i dziesicin. Pod koniec w. XV, za Jana Olbrachta, dziki staraniom biskupw chemskich, miejscowo otrzymaa prawa miejskie. W r. 1632 bp Remigiusz Koniecpolski wynis parafi do stopnia prepozytury i odtd proboszczami jej byli kanonicy kapituy chemskiej. Na pocztku w. XIX Skierbieszw straci prawa miejskie. W tym samym wieku prawo wasnoci Skierbieszowa przeszo na rodzin Dunin Borkowskich, natomiast pod koniec w. XIX wacicielami miejscowego majtku zostali Mociccy (z tej rodziny pochodzi prezydent Ignacy Mocicki).

  Przy parafii od dawna istnia szpital dla ubogich, ktry spon na pocztku w. XIX. Nowy budynek, noszcy w w. XIX nazw przytuku dla ubogich, by przystosowany dla 4 osb. Cikim okresem w yciu spoecznoci tutejszej bya II wojna wiatowa. W r. 1942 Skierbieszw i okoliczne wsie zostay wysiedlone przez okupanta, a wielu mieszkacw dostao si do obozw koncentracyjnych. Ofiarom akcji eksterminacyjnych i walk partyzanckich jest powicona tablica w kociele parafialnym, podajca 250 nazwisk, a na cmentarzu grzebalnym stoi pomnik powicone partyzantom.

  W yciu religijnym od dawnych czasw odgryway znaczn rol bractwa (od r. 1632 dziaao bractwo w. Anny, a od r. 1755 racowe).

  Do w. XIX omawiany teren zamieszkiwali rwnie grekokatolicy, ktrzy posiadali swoje kocioy w Skierbieszowie i w Sulmicach. Po kasacie unii zamieniono je na cerkwie prawosawne.

  Fundatorem pierwszej wityni parafialnej, pw. Wniebowzicia NMP i w. Dominika, w r. 1426 by bp chemski Jan Zaborowski (dominikanin). W w. XVII, w miejscu dawanej wityni drewnianej, wybudowano koci istniejcy do dnia dzisiejszego. W r. 1743 zosta konsekrowany przez bp. Jzefa Eustachego Szembeka. Mimo wspaniaej przeszoci i dugich lat istnienia, koci nie posiada cennych zabytkw sztuki. Wartociowe przedmioty zostay rozgrabione w r. 1828, a w r. 1915 koci zosta uszkodzony przez pociski armatnie. Zniszcze dopenia ostatnia wojna, kiedy to w r. 1942 koci zamieniono na magazyn zboowy.

  Koci murowany z kamienia, jednonawowy, renesansowy. W okresie pniejszym dobudowano przypory dla zabezpieczenia murw. Przy prezbiterium zakrystia, na frontonie wiea z krucht w przyziemiu. Wntrze wyposaone w 5 drewnianych otarzy. W barokowym otarzu gwnym obraz Matki Boej. Otarze boczne po prawej stronie: w. Walentego i w. Anny, za po lewej: Przemienienia Paskiego i Pana Jezusa Ukrzyowanego. W nawie stoj drewniane awki i konfesjonay, bez okrelonego stylu. Na chrze muzycznym znajduj si organy 10-gosowe, wykonane przez Antoniego Szydowskiego z Wrocawia Prospekt organw i prospektowe piszczaki z 2 po. w. XVIII. Aparat brzmieniowy z r. 1860 (Stanisawa Romaskiego z Lublina)

  Na wiey kocielnej 2 dzwony powicone przez bpa Piotra Kaw.

  Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  1. Koci filialny, pw. w. Izydora, w Wysokiem Skierbieszowskim wg projektu archidiec. Jana Radzika z Zamocia. Kamie wgielny wmurowa, 22 VI 1986 r., bp Bolesaw Pylak, powicenia dokona, 7 VI 1992 r., bp Jan rutwa. Odpust: Niedziela po 12 V

  2. Kaplica na cmentarzu grzebalnym z lat: 1792 - 1863, zbudowana wg planu Henryka Marconiego, zdewastowana w latach: 1940 - 45, odbudowana w latach: 1989 - 97 wg projektu Wodzimierza Bentkowskiego z Zamocia.

  3. Murowana kapliczka w Osiczynie.

  Cmentarze:

  1. Rzymskokatolicki, zaoony przed r. 1817 przy dawnej drodze do Zamocia. Cmentarz wsplny dla ludnoci obu obrzdkw katolickich, a po r. 1875 take dla prawosawnych. Ma wygld wyduonego czworoboku o pow. 3,66 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przsami przy supach na podmurowaniu.

  2. Kocioa polskokatolickiego w Podwysokiem, nieczynny, prostokt o pow. 0,056 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalow siatk przy metalowych supkach

  3. Cmentarz z I wojny wiatowej, w Skierbieszowie, nieczynny, zaoony w r. 1915, o pow. 0,05 ha, pochowanych jest 50 onierzy armii rosyjskiej i 320 onierzy armii niemieckiej, otoczony waem ziemnym z wejciem od strony drogi.

  4. Cmentarz z I wojny wiatowej w Hajownikach, nieczynny, zaoony w r. 1915, o pow. 0,16 ha, pochowanych jest 1650 onierzy armii rosyjskiej.

  5. Cmentarz z I wojny wiatowej w Iowcu, nieczynny, zaoony w r. 1915, o pow. 0,08 ha, pochowanych jest 2001 onierzy armii austriackiej, otoczony waem ziemnym

  6. Cmentarz z I wojny wiatowej w Lipinie Nowej, zaoony w r. 1915, o pow. 0,05 ha, pochowanych jest 336 onierzy armii austriackiej oraz 344 onierzy armii rosyjskiej, ogrodzony jest potem z metalowych przse przy metalowych supach oraz waem ziemnym

  Odpusty:
  w. Anny (26 VII),
  w. Mikoaja (6 XII)

  Powoania z terenu parafii: ks. Jzef Bazylak (archidiec. lubelska), ks. Jzef Cwener (archidiec. lubelska), ks. Jacek Kopciowski (archidiec. lubelska), ks. Stanisaw Szozda (archidiec. lubelska), O. Marian Winiewski (OP), O. Zygmunt Kozar (OP), O. Tadeusz Mazurkiewicz (CSsR), O. Jzef Wcawik (SVD), br. Stanisaw Koszuta (SVD), br. Zdzisaw Wojtasiuk (OFMConv), 5 sistr zakonnych


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67545696 gości / 40 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.