logo     
    
Majdan Stary 
parafia pw.
 Świętych Apostołów Piotra i Pawła Majdan Stary 37, 23-414 Majdan Stary
   Tel.  84 685 18 84
 
 

Odpust: 29 czerwca
Liczba mieszkańców: 2690


Proboszcz: Ks. Jan Pysz

Wikariusze: 
 • Ks. Adrian Borowski
 •        
  Do parafi należą miejscowosci: Lipowiec Duży, Lipowiec Mały, Majdan Nowy, Majdan Stary, Markowicze Cegielnia, Markowicze Gliny, Smólsko Duże, Rogale, Zanie-Zynie.

  Kościoły filialne: Lipowiec Duży

  Historia Parafii: 

  Parafię erygował, w r. 1919, bp Marian Fulman. Powstała ona przy dawnej cerkwi prawosławnej. Pierwotnie istniała na tym terenie parafia unicka, którą zlikwidowano w czasie kasaty unii (ok. r. 1875). Przed r. 1919 miejscowość należała do parafii łacińskiej w Puszczy Solskiej (obecnie św. Marii Magdaleny w Biłgoraju). W parafii mieszkają również prawosławni.

  W krótkich dziejach placówki szczególnie krwawo zapisała się ostatnia wojna: wywożenie do obozów zagłady, do przymusowej pracy, rozstrzeliwania w czasie pacyfikacji (pozostały po nich mogiły), w 1943 r. spalenie Majdanu Starego i Nowego. W Dachau zginął proboszcz, ks. Mikołaj Kostrzewa.

  W miejscu obecnego kościoła istniała, od r. 1733, świątynia unicka. Obecny kościół, pw. św. App. Piotra i Pawła, wybudowano w latach 1903-1906 jako cerkiew prawosławną. W r. 1919 zamieniony na kościół katolicki.

  Kościół drewniany, jednonawowy, bez określonego stylu, wewnątrz 3 ołtarze drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej, ołtarz boczny po lewej stronie - św. Franciszka, a po prawej - św. Mikołaja, przy prezbiterium 2 zakrystie, przy nawie - kruchta, nad nawą wieża.

  Obok świątyni znajduje się dzwonnica, wybudowana w r. 1974 oraz ołtarz polowy z r. 1997.

  Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii

  1. Kościół filialny, pw. bł. Jadwigi Królowej, w Lipowcu Dużym, z r. 1982, drewniany, jednonawowy, styl góralski, ołtarz, sala katechetyczna, zakrystia,

  Odpust: bł. Jadwigi Królowej (niedziela po 17 VII).

  2. Kaplica drewniana, na cmentarzu grzebalnym w Majdanie Starym, przeniesiona z Majdanu Nowego, obecnie spełnia funkcję kaplicy cmentarnej.

  3. Kapliczki i figury ludowe m.in. w: Smólsku Dużym i Rogalach.

  Cmentarze:

  1. Parafialny, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony w I poł. w. XIX, jako kontynuacja cmentarza przy cerkwii, od r. 1919 wydzielono teren na cmentarz rzymskokatolicki, który poświęcono 13 października 1919 r. Ma kształt wydłużonego pięcioboku, o pow. 1,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach na podmurowaniu.

  2. Cmentarz przykościelny, dawniej przycerkiewny, a także grzebalny, nieczynny, ogrodzony drewnianym płotem sztachetowym przy kamiennych słupach.

  Odpust: św. App. Piotra i Pawła (29 VI)

  Powołania z terenu parafii: ks. Wiesław Pudło, O. Zenon Kapka (OFMCap), s. Wanda Budzyńska (nazaretanka), s. Barbara Wardach (nazaretanka), s. Krystyna Blicharz (serafitka), s. Honorata Pawełko (serafitka), s. Laura Wrębiak (serafitka), s. Agata Kusiak (serca NMP), ks. Mariusz Skubis.

  Księżą pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Stanisław Dryk

  Liczba katolików: 2265


       Wydarzenia w Diecezji  ŚDM KRAKÓW 2016  MEDIA DIECEZJALNE

  JAN PAWEŁ II W DIECEZJI  POLECAMY


      
  Dane Adresowe
  ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
  22-400 Zamosc
  Tel./fax: 84 627 95 21

  e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

  REGON: 040024185 
  NIP: 922-10-69-265     
  >> Konta Bankowe

  2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99266531 gości / 19 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.