logo     
    
Majdan Stary 
parafia pw.
 ¦więtych Apostołów Piotra i Pawła Majdan Stary 37, 23-414 Majdan Stary
   Tel.  84 685 18 84
 
   www.piotraipawla.eu

Odpust: 29 czerwca
Liczba mieszkańców: 2690


Proboszcz: Ks. Jan Pysz

        
Parafia erygowana: 1919

Do parafi należ± miejscowosci: Lipowiec Duży, Lipowiec Mały, Majdan Nowy, Majdan Stary, Markowicze Cegielnia, Markowicze Gliny, Smólsko Duże, Rogale, Zanie-Zynie.

Ko¶cioły filialne: Lipowiec Duży

Historia Parafii: 

Parafię erygował, w r. 1919, bp Marian Fulman. Powstała ona przy dawnej cerkwi prawosławnej. Pierwotnie istniała na tym terenie parafia unicka, któr± zlikwidowano w czasie kasaty unii (ok. r. 1875). Przed r. 1919 miejscowo¶ć należała do parafii łacińskiej w Puszczy Solskiej (obecnie ¶w. Marii Magdaleny w Biłgoraju). W parafii mieszkaj± również prawosławni.

W krótkich dziejach placówki szczególnie krwawo zapisała się ostatnia wojna: wywożenie do obozów zagłady, do przymusowej pracy, rozstrzeliwania w czasie pacyfikacji (pozostały po nich mogiły), w 1943 r. spalenie Majdanu Starego i Nowego. W Dachau zgin±ł proboszcz, ks. Mikołaj Kostrzewa.

W miejscu obecnego ko¶cioła istniała, od r. 1733, ¶wi±tynia unicka. Obecny ko¶ciół, pw. ¶w. App. Piotra i Pawła, wybudowano w latach 1903-1906 jako cerkiew prawosławn±. W r. 1919 zamieniony na ko¶ciół katolicki.

Ko¶ciół drewniany, jednonawowy, bez okre¶lonego stylu, wewn±trz 3 ołtarze drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej, ołtarz boczny po lewej stronie - ¶w. Franciszka, a po prawej - ¶w. Mikołaja, przy prezbiterium 2 zakrystie, przy nawie - kruchta, nad naw± wieża.

Obok ¶wi±tyni znajduje się dzwonnica, wybudowana w r. 1974 oraz ołtarz polowy z r. 1997.

Inne obiekty sakralne istniej±ce na terenie parafii

1. Ko¶ciół filialny, pw. bł. Jadwigi Królowej, w Lipowcu Dużym, z r. 1982, drewniany, jednonawowy, styl góralski, ołtarz, sala katechetyczna, zakrystia,

Odpust: bł. Jadwigi Królowej (niedziela po 17 VII).

2. Kaplica drewniana, na cmentarzu grzebalnym w Majdanie Starym, przeniesiona z Majdanu Nowego, obecnie spełnia funkcję kaplicy cmentarnej.

3. Kapliczki i figury ludowe m.in. w: Smólsku Dużym i Rogalach.

Cmentarze:

1. Parafialny, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony w I poł. w. XIX, jako kontynuacja cmentarza przy cerkwii, od r. 1919 wydzielono teren na cmentarz rzymskokatolicki, który po¶więcono 13 paĽdziernika 1919 r. Ma kształt wydłużonego pięcioboku, o pow. 1,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach na podmurowaniu.

2. Cmentarz przyko¶cielny, dawniej przycerkiewny, a także grzebalny, nieczynny, ogrodzony drewnianym płotem sztachetowym przy kamiennych słupach.

Odpust: ¶w. App. Piotra i Pawła (29 VI)

Powołania z terenu parafii: ks. Wiesław Pudło, O. Zenon Kapka (OFMCap), s. Wanda Budzyńska (nazaretanka), s. Barbara Wardach (nazaretanka), s. Krystyna Blicharz (serafitka), s. Honorata Pawełko (serafitka), s. Laura Wrębiak (serafitka), s. Agata Kusiak (serca NMP), ks. Mariusz Skubis.

Księż± pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Stanisław Dryk

Liczba katolików: 2265


   Wydarzenia w Diecezji
 23.07.2016
Międzynarodowe spotkanie w Zamo¶ciu w ramach ¦DM

 24.07.2016
XVII Festiwal Piosenki Religijnej w Biłgoraju Soli Deo

 25.07.2016
Wyjazd go¶ci z zagranicy na ¦DM do Krakowa

 26.07.2016
Rozpoczęcie ¦DM w Krakowie

 27.07.2016
Festiwal Młodych w Krakowie w ramach ¦DM
ŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2016 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 88419487 gości / 32 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.