logo     
    

Wczoraj:  Bigoraj - Chrystusa Krla.
Dziś:  Bigoraj - Trjcy i WNMP.
Jutro:  Bigoraj- w. Jana Pawa II.

Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w ZamościuZglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji
 31.12.2014
Jerycho Racowe parafia Zaue

 01.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 02.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 03.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 04.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.Media KatolickiePolecamy


Partnerzy

Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamo
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     

>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
01.12.2014 10:04

statystyka
    
Lipiny 
parafia p.w.
 Matki Boej Czstochowskiej Lipiny Grne Borowina 1, 23-423 Potok Grny
   Tel.  84 685 33 06
 
   www.parafialipinygorne.pl

Odpust: 26 sierpnia
Liczba mieszkacw: 1950


Proboszcz: Ks. Stanisaw Maysz

Wikariusze: 
 • Ks. Pawe Kruk
 •        
  Parafia erygowana: 1919

  Do parafi nale miejscowosci: Lipiny Dolne, Lipiny Grne, Borowina, Lipiny Dolne Kol.

  Historia Parafii: 

  Parafi erygowa bp Marian Fulman w r. 1919. Powstaa przy wityni bdcej przez pewien czas cerkwi prawosawn. Do r. 1875 bya tu parafia unicka (zlikwidowana w czasie kasaty unii). Po tej dacie unitw zmuszano si do przyjcia prawosawia. Zdarzay si wypadki ucieczki lasami do Leajska (pooonego w zaborze austriackim) w celu zawarcia maestwa lub chrztu dziecka w kociele katolickim. Tworzc parafi acisk pozostawiono proboszczowi cz dawnej ziemi cerkiewnej (okoo 11 ha). W czasie II wojny wiatowej znowu reaktywowano parafi prawosawn (odebrano wityni katolikom, a duchowny prawosawny mieszka na plebanii razem z proboszczem aciskim, katolicy uczszczali na naboestwa do sali parafialnej). Obecnie prawosawnych nie ma.

  Koci parafialny, pw. MB Czstochowskiej, wybudowany w r. 1869 przez unitw (poprzednio istniaa tu stara, drewniana witynia, rwnie unicka). Od r. 1875 w rkach prawosawnych. Po zakoczeniu I wojny wiatowej przekazany Kocioowi katolickiemu, w r. 1920 powicenia dokona O. Dominik (TJ). Wtedy wyposaenie wntrza dostosowano do kultu katolickiego i wybudowano chr muzyczny. W latach: 1924-1928 dobudowano 2 kaplice boczne, oszalowano koci z zewntrz i pomalowano. W r. 1950 nastpio pokrycie dachu blach. Generalny remont w r. 1981, w r. 1999 pomalowano dach, ciany zewntrzne kocioa oraz zaoono nowa instalacj elektryczn.

  Koci drewniany, z jedn wie na frontonie, jednonawowy, wewntrz wybity klepk artystycznie wykonan, sufit kasetonowy z drzewa. witynia ma otarz gwny, drewniany z obrazem MB Czstochowskiej. Otarze boczne po prawej stronie: z obrazem w. Franciszka z Asyu i figur Matki Boej, po lewej - z figurk Serca Pana Jezusa i z obrazem Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Otarze odnowione w latach: 1998-2000. awki i konfesjona s dostosowane do wystroju kocioa, na chrze muzycznym organy sprowadzone ze Lwowa (ok. r. 1930).

  B. Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  Kapliczka w Lipinach zapewne z 1. po. w. XIX. Drewniana. Czworoboczna, z trzech stron oszalowana, z czwartej otwarta pkolicie. Daszek namiotowy z pazdurem. Wewntrz rzeba w. Jana Nepomucena, ludowa.

  C. Cmentarze:

  1. Parafialny, zaoony w r. 1919, powikszony w r. 1993, w odlegoci 1300 m. od kocioa, w ksztacie wyduonego prostokta , o pow. 1 ha., ogrodzony metalowymi przsami przy supach z biaej cegy.

  2. Prawosawny, dawniej greckokatolicki, obok parafialnego, nieczynny, o pow. 0.35 ha, ogrodzony drewnianym potem sztachetowym przy drewnianych i betonowych supach.

  D. Miejscowoci wchodzce w skad parafii: Borowina, Lewki, Lipiny Dolne, Lipiny Grne, Lipiny Dolne kol.

  Msze w. w niedziele i wita, godz.: 8.00, 10.00, 12.00

  Ksigi metrykalne:
   - chrztw od r. 1920
   - maestw od r. 1920
   - zmarych od r. 1920

  Kronika parafialna od r. 1920

  Lista proboszczw: O Dominik TJ (1920), ks. Kazimierz Siedlecki (1920), ks. Jan Orze (1920 - 1924), ks. Andrzej Kimaczyski (1924 - 1928), ks. Roman Pacholski (1928 - 1931), ks. Bolesaw Bednarski (1931 - 1936), ks. Dominik Maj (1936 - 1937), ks. Wiktor Matraszek (1937 - 1941), ks. Wadysaw Daleczko (1941 - 1944), ks. Antoni Skrzypkowski (1944 - 1945), ks. Franciszek Byra (1945 - 1946), ks. Wadysaw Mich (1946 - 1958), ks. Jan Rzeszutko (1958 - 1973), ks. Wadysaw Kowalik (1973 - 1983), ks. Jan Kruk (1983 - 1993)

  Powoania z terenu parafii: O. Zbigniew Deryo (OFMConv.), br. Waldemar Gowik (SVD), s. Bernardetta Bucior (OSC), s. Anna Budzyska (FMM), s. Alicja Krupa (SSpS).

  Ksia pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Jan Rzeszutko

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Aklcja Katolicka, Bractwo Trzewoci, KSM, Koo Przyjaci Radia Maryja, ministranci, rada duszpasterska, Koa ywego Raca, III Zakon w. Franciszka, parafialna zespl charytatywny

  Liczba mieszkacw: 1892
  Liczba katolikw: 1891

  Szkoy istniejce na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Lipinach, Szkoa Podstawowa w Lipinach


          

  2007 - 2014 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 63829075 gości / 19 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.