logo     
    


Wydarzenia w Diecezji
 13.10.2015
Nabożeństwo fatimskie w Komarowie

 14.10.2015
Konferencja Księży dziekanów- Zamo¶ć

 14.10.2015
Wprowadzenie relikwii ¶w. Małgorzaty Marii Alacoque do parafii NSPJ w Tomaszowie Lub.

 16.10.2015
Technologia informatyczna- warsztat katechetyczny dla rejonu Zamo¶ć

 16.10.2015
Dekanalne spotkanie przygotowuj±ce do ¦DM


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Media Katolickie
Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
07.10.2015 10:03

statystyka
    
Lipiny 
parafia pw.
 Matki Bożej Częstochowskiej Lipiny Górne Borowina 1, 23-423 Potok Górny
   Tel.  84 685 33 06
 
   www.parafialipinygorne.pl

Odpust: 26 sierpnia
Liczba mieszkańców: 1950


Proboszcz: Ks. Stanisław Małysz

Wikariusze: 
 • Ks. Paweł Kruk
 •        
  Parafia erygowana: 1919

  Do parafi należ± miejscowosci: Lipiny Dolne, Lipiny Górne, Borowina, Lipiny Dolne Kol.

  Historia Parafii: 

  Parafię erygował bp Marian Fulman w r. 1919. Powstała przy ¶wi±tyni będ±cej przez pewien czas cerkwi± prawosławn±. Do r. 1875 była tu parafia unicka (zlikwidowana w czasie kasaty unii). Po tej dacie unitów zmuszano sił± do przyjęcia prawosławia. Zdarzały się wypadki ucieczki lasami do Leżajska (położonego w zaborze austriackim) w celu zawarcia małżeństwa lub chrztu dziecka w ko¶ciele katolickim. Tworz±c parafię łacińsk± pozostawiono proboszczowi czę¶ć dawnej ziemi cerkiewnej (około 11 ha). W czasie II wojny ¶wiatowej znowu reaktywowano parafię prawosławn± (odebrano ¶wi±tynię katolikom, a duchowny prawosławny mieszkał na plebanii razem z proboszczem łacińskim, katolicy uczęszczali na nabożeństwa do sali parafialnej). Obecnie prawosławnych nie ma.

  Ko¶ciół parafialny, pw. MB Częstochowskiej, wybudowany w r. 1869 przez unitów (poprzednio istniała tu stara, drewniana ¶wi±tynia, również unicka). Od r. 1875 w rękach prawosławnych. Po zakończeniu I wojny ¶wiatowej przekazany Ko¶ciołowi katolickiemu, w r. 1920 po¶więcenia dokonał O. Dominik (TJ). Wtedy wyposażenie wnętrza dostosowano do kultu katolickiego i wybudowano chór muzyczny. W latach: 1924-1928 dobudowano 2 kaplice boczne, oszalowano ko¶ciół z zewn±trz i pomalowano. W r. 1950 nast±piło pokrycie dachu blach±. Generalny remont w r. 1981, w r. 1999 pomalowano dach, ¶ciany zewnętrzne ko¶cioła oraz założono nowa instalację elektryczn±.

  Ko¶ciół drewniany, z jedn± wież± na frontonie, jednonawowy, wewn±trz wybity klepk± artystycznie wykonan±, sufit kasetonowy z drzewa. ¦wi±tynia ma ołtarz główny, drewniany z obrazem MB Częstochowskiej. Ołtarze boczne po prawej stronie: z obrazem ¶w. Franciszka z Asyżu i figur± Matki Bożej, po lewej - z figurk± Serca Pana Jezusa i z obrazem Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ołtarze odnowione w latach: 1998-2000. Ławki i konfesjonał s± dostosowane do wystroju ko¶cioła, na chórze muzycznym organy sprowadzone ze Lwowa (ok. r. 1930).

  B. Inne obiekty sakralne istniej±ce na terenie parafii:

  Kapliczka w Lipinach zapewne z 1. poł. w. XIX. Drewniana. Czworoboczna, z trzech stron oszalowana, z czwartej otwarta półkoli¶cie. Daszek namiotowy z pazdurem. Wewn±trz rzeĽba ¶w. Jana Nepomucena, ludowa.

  C. Cmentarze:

  1. Parafialny, założony w r. 1919, powiększony w r. 1993, w odległo¶ci 1300 m. od ko¶cioła, w kształcie wydłużonego prostok±ta , o pow. 1 ha., ogrodzony metalowymi przęsłami przy słupach z białej cegły.

  2. Prawosławny, dawniej greckokatolicki, obok parafialnego, nieczynny, o pow. 0.35 ha, ogrodzony drewnianym płotem sztachetowym przy drewnianych i betonowych słupach.

  D. Miejscowo¶ci wchodz±ce w skład parafii: Borowina, Lewki, Lipiny Dolne, Lipiny Górne, Lipiny Dolne kol.

  Msze ¶w. w niedziele i ¶więta, godz.: 8.00, 10.00, 12.00

  Księgi metrykalne:
   - chrztów od r. 1920
   - małżeństw od r. 1920
   - zmarłych od r. 1920

  Kronika parafialna od r. 1920

  Lista proboszczów: O Dominik TJ (1920), ks. Kazimierz Siedlecki (1920), ks. Jan Orzeł (1920 - 1924), ks. Andrzej Kimaczyński (1924 - 1928), ks. Roman Pacholski (1928 - 1931), ks. Bolesław Bednarski (1931 - 1936), ks. Dominik Maj (1936 - 1937), ks. Wiktor Matraszek (1937 - 1941), ks. Władysław Daleczko (1941 - 1944), ks. Antoni Skrzypkowski (1944 - 1945), ks. Franciszek Byra (1945 - 1946), ks. Władysław Mich (1946 - 1958), ks. Jan Rzeszutko (1958 - 1973), ks. Władysław Kowalik (1973 - 1983), ks. Jan Kruk (1983 - 1993)

  Powołania z terenu parafii: O. Zbigniew Deryło (OFMConv.), br. Waldemar Głowik (SVD), s. Bernardetta Bucior (OSC), s. Anna Budzyńska (FMM), s. Alicja Krupa (SSpS).

  Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Jan Rzeszutko

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Aklcja Katolicka, Bractwo TrzeĽwo¶ci, KSM, Koło Przyjaciół Radia Maryja, ministranci, rada duszpasterska, Koła Żywego Różańca, III Zakon ¶w. Franciszka, parafialna zespól charytatywny

  Liczba mieszkańców: 1892
  Liczba katolików: 1891

  Szkoły istniej±ce na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Lipinach, Szkoła Podstawowa w Lipinach


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 76626513 gości / 30 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.