logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
04.03.2015 20:29

statystyka
    
Lipiny 
parafia p.w.
 Matki Boej Czstochowskiej Lipiny Grne Borowina 1, 23-423 Potok Grny
   Tel.  84 685 33 06
 
   www.parafialipinygorne.pl

Odpust: 26 sierpnia
Liczba mieszkacw: 1950


Proboszcz: Ks. Stanisaw Maysz

Wikariusze: 
 • Ks. Pawe Kruk
 •        
  Parafia erygowana: 1919

  Do parafi nale miejscowosci: Lipiny Dolne, Lipiny Grne, Borowina, Lipiny Dolne Kol.

  Historia Parafii: 

  Parafi erygowa bp Marian Fulman w r. 1919. Powstaa przy wityni bdcej przez pewien czas cerkwi prawosawn. Do r. 1875 bya tu parafia unicka (zlikwidowana w czasie kasaty unii). Po tej dacie unitw zmuszano si do przyjcia prawosawia. Zdarzay si wypadki ucieczki lasami do Leajska (pooonego w zaborze austriackim) w celu zawarcia maestwa lub chrztu dziecka w kociele katolickim. Tworzc parafi acisk pozostawiono proboszczowi cz dawnej ziemi cerkiewnej (okoo 11 ha). W czasie II wojny wiatowej znowu reaktywowano parafi prawosawn (odebrano wityni katolikom, a duchowny prawosawny mieszka na plebanii razem z proboszczem aciskim, katolicy uczszczali na naboestwa do sali parafialnej). Obecnie prawosawnych nie ma.

  Koci parafialny, pw. MB Czstochowskiej, wybudowany w r. 1869 przez unitw (poprzednio istniaa tu stara, drewniana witynia, rwnie unicka). Od r. 1875 w rkach prawosawnych. Po zakoczeniu I wojny wiatowej przekazany Kocioowi katolickiemu, w r. 1920 powicenia dokona O. Dominik (TJ). Wtedy wyposaenie wntrza dostosowano do kultu katolickiego i wybudowano chr muzyczny. W latach: 1924-1928 dobudowano 2 kaplice boczne, oszalowano koci z zewntrz i pomalowano. W r. 1950 nastpio pokrycie dachu blach. Generalny remont w r. 1981, w r. 1999 pomalowano dach, ciany zewntrzne kocioa oraz zaoono nowa instalacj elektryczn.

  Koci drewniany, z jedn wie na frontonie, jednonawowy, wewntrz wybity klepk artystycznie wykonan, sufit kasetonowy z drzewa. witynia ma otarz gwny, drewniany z obrazem MB Czstochowskiej. Otarze boczne po prawej stronie: z obrazem w. Franciszka z Asyu i figur Matki Boej, po lewej - z figurk Serca Pana Jezusa i z obrazem Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Otarze odnowione w latach: 1998-2000. awki i konfesjona s dostosowane do wystroju kocioa, na chrze muzycznym organy sprowadzone ze Lwowa (ok. r. 1930).

  B. Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  Kapliczka w Lipinach zapewne z 1. po. w. XIX. Drewniana. Czworoboczna, z trzech stron oszalowana, z czwartej otwarta pkolicie. Daszek namiotowy z pazdurem. Wewntrz rzeba w. Jana Nepomucena, ludowa.

  C. Cmentarze:

  1. Parafialny, zaoony w r. 1919, powikszony w r. 1993, w odlegoci 1300 m. od kocioa, w ksztacie wyduonego prostokta , o pow. 1 ha., ogrodzony metalowymi przsami przy supach z biaej cegy.

  2. Prawosawny, dawniej greckokatolicki, obok parafialnego, nieczynny, o pow. 0.35 ha, ogrodzony drewnianym potem sztachetowym przy drewnianych i betonowych supach.

  D. Miejscowoci wchodzce w skad parafii: Borowina, Lewki, Lipiny Dolne, Lipiny Grne, Lipiny Dolne kol.

  Msze w. w niedziele i wita, godz.: 8.00, 10.00, 12.00

  Ksigi metrykalne:
   - chrztw od r. 1920
   - maestw od r. 1920
   - zmarych od r. 1920

  Kronika parafialna od r. 1920

  Lista proboszczw: O Dominik TJ (1920), ks. Kazimierz Siedlecki (1920), ks. Jan Orze (1920 - 1924), ks. Andrzej Kimaczyski (1924 - 1928), ks. Roman Pacholski (1928 - 1931), ks. Bolesaw Bednarski (1931 - 1936), ks. Dominik Maj (1936 - 1937), ks. Wiktor Matraszek (1937 - 1941), ks. Wadysaw Daleczko (1941 - 1944), ks. Antoni Skrzypkowski (1944 - 1945), ks. Franciszek Byra (1945 - 1946), ks. Wadysaw Mich (1946 - 1958), ks. Jan Rzeszutko (1958 - 1973), ks. Wadysaw Kowalik (1973 - 1983), ks. Jan Kruk (1983 - 1993)

  Powoania z terenu parafii: O. Zbigniew Deryo (OFMConv.), br. Waldemar Gowik (SVD), s. Bernardetta Bucior (OSC), s. Anna Budzyska (FMM), s. Alicja Krupa (SSpS).

  Ksia pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Jan Rzeszutko

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Aklcja Katolicka, Bractwo Trzewoci, KSM, Koo Przyjaci Radia Maryja, ministranci, rada duszpasterska, Koa ywego Raca, III Zakon w. Franciszka, parafialna zespl charytatywny

  Liczba mieszkacw: 1892
  Liczba katolikw: 1891

  Szkoy istniejce na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Lipinach, Szkoa Podstawowa w Lipinach


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67926870 gości / 19 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.