logo     
    


Wydarzenia w Diecezji
 29.11.2015
Msza ¶w. w rycie trydenckim- ¶w. Katarzyna Zamo¶ć godz. 18.30.


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Media Katolickie
Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.10.2015 13:29

statystyka
    
Łaszczówka 
parafia pw.
 Trójcy Przenaj¶więtszej Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lub.
   Tel.  84 664 36 55

    trinitas@zamojskolubaczowska.pl
   www.laszczowka.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: 3 czerwca
Liczba mieszkańców: 1800


Proboszcz: Ks. Jarosław Przyczyna

      

Rezydent: 
 • Ks. Kazimierz Kiełbania

 •  
  Parafia erygowana: 25 grudnia 1992 r. Ks. Biskup Jan ¦rutwa, podczas celebrowanej przez siebie Mszy ¶w., erygował w Łaszczówce parafię p.w. Trójcy Przenaj¶więtszej.

  Do parafi należ± miejscowosci: Łaszczówka, Przeorsk, Nowy Przeorsk, Ruda Wołoska, Ruda Żelazna

  Ko¶cioły filialne: Przeorsk, Ruda Wołoska

  Historia Parafii: 

  Parafia Trójcy Przenaj¶więtszej w Łaszczówce istniała już przed r. 1700, pocz±tkowo administrowana przez duchowieństwo diecezjalne, od r. 1738 do 1781 przez Trynitarzy z Tomaszowa Lub., od r. 1783 ponownie przez księdza diecezjalnego Jana Folgierta. Do parafii należały wówczas: Łaszczówka, Jeziernia, Sznury, Ruda Wołoska, Majdan Górny, Przeorsk i Żyłka. W r. 1783 parafia Łaszczówka została przył±czona do parafii tomaszowskiej. Powtórnie erygowana, w grudniu 1992 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana ¦rutwę. W r. 1995 oddano do użytku plebanię

  Ko¶ciół parafialny w Łaszczówce, pw. Trójcy Przenaj¶więtszej, murowany, z r. 1983, wg projektu Zygmunta Nowaka z Tomaszowa Lub.

  Inne obiekty sakralne istniej±ce na terenie parafii:

  1. Ko¶ciół filialny, pw. ¶w. Andrzeja Boboli i MB Częstochowskiej, w Przeorsku, murowany wg projektu inż. archidiec. Czesława Skrzypka z Lublina, po¶więcony, 28 maja 1995 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana ¦rutwę. O d p u s t y: 1. MB Częstochowskiej (niedziela po 26 VIII), 2. ¶w. Andrzeja Boboli (niedziela po 16 V).

  2. Ko¶ciół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Rudzie Wołoskiej, po¶więcony, 15 lipca 1995 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana ¦rutwę - ¶więto tytułu ¶wi±tyni przypada w II niedzielę Wielkanocn±

  Cmentarze:

  1. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Łaszczówce, o pow. 1 ha, po¶więcony w r. 1993.

  2. Cmentarz z I wojny ¶wiatowej w Kol. Łaszczówka, nieczynny, założony w r. 1915, w kształcie prostok±ta o pow. 0,1 ha, ogrodzony głębokim rowem

  3. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Przeorsku, nieczynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,24 ha, bez podziału na kwatery.

  Odpust:
  Niedziela Trójcy Przenaj¶więtszej

  ¦więto Patronki Ko¶cioła:
  1. MB Częstochowskiej (niedziela po 26 VIII),
  2. ¶w. Andrzeja Boboli (niedziela po 16 V).

  Księgi metrykalne:
  chrztów od r. 1992
  małżeństw od r. 1992
  zmarłych od r. 1992

  Kronika parafialna od r. 1992

  Lista proboszczów: ks. Józef Flis (1992 - 1996), ks. Tadeusz Sochan (1996 - 1999), ks. Jerzy Kołtun (1999-2007)

  Powołania z terenu parafii: ks. Andrzej Ciapa, ks. Andrzej Niedużak, s. Lucyna Bezłada (Zgr. Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej), ks Krzysztof Portka, ks. Janusz Krupa, ks. Krzysztof Krupa, ks. Paweł Martyniuk

  Szkoły istniej±ce na terenie parafii: Zespół Szkół w Łaszczówce, Szkoła Podstawowa w Przeorsku


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 77878497 gości / 15 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.