logo     
    
Zamch 
parafia pw.
 Świętego Jozafata Zamch 208, 23-413 Obsza
   Tel.  604 590 637
 
 

Odpust: 12 listopad
Liczba mieszkańców: 1500


Proboszcz: Ks. Henryk Pokora

        
Do parafi należą ulice:   
Do parafi należą miejscowosci: Borowiec-Głuchy, Borowiec, Zamch

Historia Parafii: 

W r. 1588 Zamch przeszedł na własność Jana Zamoyskiego. W swojej rezydencji Zamoyscy mieli kaplicę obrządku rzymskokatolickiego. Obsługiwali ją przeważnie kapelani zakonni. Natomiast dla miejscowej ludności obrządku greckokatolickiego postarano się o erekcję parafii unickiej. Istniała ona do kasaty unii w r. 1875. Ostatni proboszcz unicki, ks. Julian Gruszkiewicz, musiał uciekać do Galicji, a parafię zamieniono na prawosławną (istniała do I wojny światowej). Katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Łukowa. Parafia łacińska w Zamchu została erygowana, 5 X 1928 r., przez bp. lubelskiego Mariana Fulmana. Powstała ona na skutek podzielenia parafii Łukowa i weszła w skład dekanatu tarnogrodzkiego. Jest tu jeden cmentarz grzebalny: część przeznaczona dla katolików i część dla prawosławnych. Ciężkim okresem w historii parafii była II wojna światowa, kiedy spora ilość osób zginęła. Również proboszcz, ks. Jan Lipski, dostał się do obozu koncentracyjnego w Dachau w r. 1941. Obecnie na terenie parafii jest tylko około 6 osób wyznania prawosławnego.

Pierwszy kościół unicki, drewniany, spłonął w r. 1841. Kościół obecnie istniejący, pw. św. Jozafata i św. Praksedy, został wybudowany w r. 1842 z fundacji hr. Konstantego Zamoyskiego, 21 X 1843 r. konsekrowany przez bp. unickiego Felicjana Szumborskiego. W latach 1875-1919 zamieniono go na cerkiew prawosławną, a w r. 1919 oddano katolikom. Od 29 VI 1943 do lipca 1944 ponownie był zamieniony na cerkiew prawosławną. W r. 1969 został odnowiony.

Kościół murowany, neogotycki, jednonawowy z węższym prostokątnym, zwróconym na północ, prezbiterium, przy którym zakrystia i skarbczyk. Wewnątrz strop. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Dwa ornaty z tkanin z w. XVIII. Kapa z ok. poł. w. XIX. W głównym ołtarzu barokowym mieści się obraz św. Anny z MB, a po bokach obrazy św. Praksedy i św. Jozafata Kuncewicza. Ponadto w kościele są obrazy w 2 ołtarzach bocznych: MB Częstochowskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chrzcielnica jest wykonana z piaskowca. Na chórze muzycznym stoi fisharmonia. Dawne organy po kasacie unii sprzedano do kościoła w Suścu.

Obok kościoła znajduje się brama - dzwonnica z 1842 r., 2 dzwony wykonane w firmie Felczyńskiego po II wojnie światowej (w r. 1953 konsekrował je bp Tomasz Wilczyński).

Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zamchu, czynny, założony w r. 1919, w kształcie czworoboku o pow. 0,64 ha, podzielony na dwie kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Zamchu, nieczynny, założony na przełomie w. XVIII i XIX, w kształcie prostokąta o pow. 0,56 ha

3. Cmentarz prawosławny, czynny, założony ok. r. 1923, w kształcie prostokąta o pow. 0,6 ha

4. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie trójkąta o pow. 0,18 ha

Odpusty:
Najświętszego Serca Pana Jezusa (niedziela po uroczystości),
św. Jozafata bm (12 XI).

Msze Święte:
 - w niedziele i święta, godz.: 9.00, 11.00

Księgi metrykalne:
chrztów od r. 1952
małżeństw od r. 1952
zmarłych od r. 1952

Kronika parafialna od r. 1965

Lista proboszczów: bł. ks. Zygmunt Pisarski, ks. Jan Lipski, ks. Eugeniusz Szpyra, ks. Witold Stefan Korsak, ks. Tomasz Duda, ks. Kazimierz Szerement, ks. Jan Łagód (2000-2007)

Powołania z terenu parafii: 5 kapłanów, 5 sióstr zakonnych

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, ministranci

Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Zamchu im. Jana Pawła II


   Wydarzenia w Diecezji
 24.02.2018
Spotkanie ewangelizacyjne w Wożuczynie

 25.02.2018
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

 01.03.2018
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 13.03.2018
Rocznica wyboru papieża Franciszka

 15.03.2018
Konferencja Księży Dziekanów
ŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100366706 gości / 24 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.