logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
04.03.2015 20:29

statystyka
    
Bigoraj 
parafia p.w.
 witej Marii Magdaleny Krzeszowska 1, 23-400 Bigoraj
   Tel.  84 686 1696
 
   www.maria-magdalena.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: 22 VII
Liczba mieszkacw: 9200


Proboszcz: Ks. Witold Batycki

Wikariusze: 
 • Ks. Krzysztof Antczak
 • Ks. Adam Malinowski
 • Ks. Sawomir Zawada
 •     

  Emeryt: 
 • Ks. Fornal Florian

 • Do parafi nale ulice: Armii Krajowej nry: 1-6, Armii Krakw nry: 12 do koca ulicy, Bohaterw Monte Cassino, Chopina, Cicha nry parzyste: 2-30, Dra Pojaska, Gen. Komorowskiego, Gen. Sikorskiego nry nieparzyste, Kombatantw, Konopnickiej, Kociuszki nry: 93 do koca, Krzeszowska, Mickiewicza, Motorowa, Nowakowskiego, Piaskowa, I Armii Wojska Polskiego, Prusa, Puszkina, Radzika, Sienkiewicza, Sikorskiego nry nieparzyste, Skodowskiej, Sowackiego, Spokojna, Tarnogrodzka, Wakowicza, "Wira" Bartoszewskiego, Wiejska, eromskiego.  
  Parafia erygowana: 1644

  Do parafi nale miejscowosci: Brodziaki, Derenia Majdaska, Derenia Solska, Derenia Zagrody, Korczw, Okrge, Podlesie, Ruda Solska, Smlsko Mae, Wola Dereniaska

  Kocioy filialne: Smlsko Mae, Wola Dereniaska

  Historia Parafii: Pierwsza nazwa obecnej par. to Puszcza Solska. 5 X1954 r. miejscowo ta zostaa wczona do Bigoraja, dlatego Kuria Biskupia w Lublinie pismem z30 XII 1961 r. ustalia nazw par. na w. Marii Magdaleny w Bigoraju.

  Pierwsza wzmianka o dziaalnoci duszpasterskiej na tym terenie siga r. 1603, kiedy zacza, funkcjonowa maa kapliczka wybudowana na miejscu objawie w. Marii Magdaleny. Prawdopodobnie par. zostaa erygowana w r. 1644. Teren jej przez dugie lata by bardziej rozlegy od dzisiejszego. Do r. 1919 w jej granicach znajdoway si miejscowoci nalece obecnie do par. Majdan Stary i Sl, a ostatnio wie Bukowa zostaa przyczona do nowego orodka w Korytkowie.

  W r. 1644 Tomasz Zamoyski sprowadzi tu franciszkanw czarnych z Zamocia. Razem z kocioem wybudowa im drewniany klasztor. Zabudowania te na skutek klsk ywioowych i wojen byy kilkakrotnie niszczone (1648, 1655, 1702). Fundatork klasztoru murowanego, istniejcego do dzisiaj, chocia czciowo przebudowanego, bya Konstancja Zamoyska. Wzniesiono te zabudowania okoo r. 1778. Od r. 1692 par. zostaa oddana franciszkanom, ktrzy duszpasterstwo prowadzili tu do kasaty, tj. do r. 1864. Par. bya wyposaona w ziemi, z ktrej do dzisiaj pozostao tylko 6 mrg. Obok dziaalnoci duszpasterskiej rozwijano rwnie prac charytatywn wrd biednych i owiatow prowadzc szko par. Przy klasztorze istniaa biblioteka, rozwijay dziaalno bractwa, m.in. racowe. Szczeglnym kultem cieszya si patronka par. - w. Maria Magdalena.
  Od kasaty klasztoru (1864) w par. pracuj ksia diecezjalni. Obecnie obsuguj oni nie tylko koci par., ale rwnie i inne obiekty sakralne pooone na terenie par. (Wola Dereniaska, Smlsko Mae, kaplica w szpitalu).

  Obecnie istniejcy koci jest szst z kolei budowl na tym miejscu. Pierwsze cztery byy drewniane, fundacji rodziny Zamoyskich. Ju w r. 1603 na miejscu objawie w. Marii Magdaleny wybudowano kaplic (fundowa kanclerz Jan Zamoyski), natomiast pierwszy koci wybudowano w r. 1644; spalili go Kozacy w r. 1648. Ostatni wityni drewnian wybudowano w r. 1705. Spona ona od pioruna 22 VI 1794 r. Wtedy Aleksander Zamoyski poleci przebudowa jedno skrzydo klasztoru (nowe sklepienie, oraz dobudowano fronton z ma wieyczk). Tak powstaa witynia funkcjonowaa do r. 1928. Ju wczeniej mylano o budowie nowego kocioa, ale wadze carskie nie wyraay zgody.

  Dopiero w latach 1921-1928 wybudowano koci istniejcy do dzisiaj. Projektowa go arch. Jerzy Siennicki. Zosta konsekrowany pw. w. Marii Magdaleny przez bp. M. Fulmana (15 V 1932). Natomiast stary koci (w klasztorze) zamieniono na sal par. W czasie dziaa wojennych uszkodzeniu ulega wiea i nawa gwna. Remont generalny by przeprowadzony w r. 1947, a malowanie wntrza w r. 1952. Koci by rwnie odnawiany w okresie pniejszy (1973).

  Budynek murowany, trzynawowy. Monumentalna budowla w duchu eklektycznym nawizuje w bryle i w detalu architektonicznym do renesansowo-barokowych form architektury polskiej. Obok prezbiterium jest zakrystia, ;i na frontonie wiea, sufit prezbiterium i nawy gwnej bogato zdobiony stiukami, sufit w nawach bocznych gadki, posadzka z terakoty, otarz gwny murowany z drewnian nadstaw. W otarzu tym jest zabytkowy obraz w. Marii Magdaleny (zapewne w. XVII) i drugi - MB Racowej (z lat 1934-1940). Koci ma 2 drewniane otarze boczne: po stronie prawej - MB, a po lewej - w. Antoniego Padewskiego. W otarzach bocznych s zabytkowe obrazy: w. Antoniego Padewskiego (w. XVII/XVIII), N.M.P. Niepokalanie Pocztej (XVIII w.), MB Kodeskiej (XVIII w.), w. Mikoaja (XVIII w.), w. Franciszka (XVIII w.), w. Floriana (XVIII w.) i ludow rzeb Chrystusa Frasobliwego z r. 1836. awki i konfesjonay dbowe, zabytkowa chrzcielnica (XVIII w.), odnawiana w r, 1969, na chrze muzycznym organy 19-gosowe z r. 1931 (Jagodziski). Na wiey kocielnej umieszczono w r. 1973 3 dzwony (jeden konsekrowany w r. 1955, a dwa w r. 1967).

  Dawna dzwonnica (II poowa w. XVIII) stoi obecnie poza cmentarzem kocielnym, przy ul. Tarnogrodzkiej.

  Na terenie par. znajduj si zwykle krzye przydrone, jak rwnie kapliczki. Szczeglna uwaga naley si; kapliczce w. Marii Magdaleny pooonej przy szosie do Tarnogrodu, naprzeciw kocioa. Wymurowana zostaa po r. 1794 (by moe na miejscu spalonego kocioa), gruntownie odnawiana w r. 1856. Wewntrz mieci si barokowy otarz (XVIII w.) z obrazem w. Marii Magdaleny (1792). Rwnie wewntrz, po prawej stronie, jest gboka studnia wyoona piaskowcem. W kaplicy znajduje si 4 obrazy wotywne o charakterze ludowym, przedstawiajce legendy zwizane z tym miejscem.

  Inne kapliczki przydrone m.in. w Smlsku Maym, w Woli Dereniaskiej.
   
          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67884929 gości / 21 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.