logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr06 (08.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
    
ulice 
parafia p.w.
 Podwyszenia Krzya witego ulice 31, 22-652 Telatyn
   Tel.  84 661 34 38

    parafia.zulice@onet.pl
   www.zulice.parafia.info.pl

Odpust: 16 wrzenia
Liczba mieszkacw: 1600


Proboszcz: Ks. Andrzej Bastrzyk

        
Do parafi nale miejscowosci: Dutrw, Franusin, Telatyn, ulice.

Kocioy filialne: Telatyn

Historia Parafii: 

 

Wie zakupiona w 1796r. przez Pawa Makomaskiego od Hadziewiczw. Do kasaty unii bya tutaj parafia greckokatolicka, z dwoma filiami: w Kmiczynie i Steniatynie. Pniej powstaa parafia prawosawna, za katolicy obrzdku aciskiego naleeli do parafii Rzeplin. Po zakoczeniu I wojny wiatowej ulice stay si fili parafii Rzeplin. Samodzielna parafia w ulicach zostaa erygowana, 9 wrzenia 1972 r., przez bpa lubelskiego Piotra Kaw. Powstaa z podziau parafii Rzeplin i doczenia Dutrowa z parafii Nabr. Wesza w skad dekanatu tyszowieckiego, a obecnie naley do dekanatu aszczowskiego.

Pierwszy koci w ulicach by drewniany. Obecnie istniejcy, p.w. Podwyszenia Krzya witego, wzniesiony w latach: 1827-8 staraniem Wincentego Makomaskiego, jako kaplica grobowa rodziny Makomaskich. Po 1870r. zamieniony na cerkiew prawosawn. Od 1919r. koci filialny rzymskokatolicki Parafii Rzeplin. Czciowo zniszczony w 1944r. przez UPA, Odnowiony w 1945r. Klasycystyczny, orientowany. Murowany z cegy, otynkowany. Nawa prostoktna, prezbiterium wsze, czworoboczne, z dwiema zakrystiami (pniejszymi) po bokach. Pod naw krypta. Wewntrz ciany nawy rozczonkowane pilastrami, pomidzy ktrymi we wnkach okna zamknite ukiem pkolistym. W nawie i prezbiterium sufit na jednym poziomie. Chr muzyczny murowany, o prostym parapecie, wsparty na czterech kolumnach. Fasad tworzy portyk, ktrego cztery kolumny toskaskie podtrzymuj trjktny ogzymsowany przyczek; w gbi ciana zachodnia boniowana, z wejciem zamknitym pkolicie i ujtym uszat profilowan opask; po bokach wejcia dwie nisze na posgi ujte opaskami z kluczami, powyej trzy kwadratowe otwory okienne w profilowanych obramieniach. Boczne ciany nawy dzielone pilastrami, pomidzy nimi okna w opaskach i poniej ramowe pyciny: naroniki nawy i prezbiterium boniowane, wok kocioa wydatny okap. We wschodniej cianie prezbiterium okulus. Dachy dwuspadowe, nad prezbiterium niszy, oba kryte blach.

W nowszym otarzu gwnym obraz Ukrzyowania z Matk Bosk Bolesn, w. Janem Ewangelist i Mari Magdalen z pierwszej poowy XIX w. W otarzu bocznym: prawym obraz Matki Boej Czstochowskiej, w lewym Pana Jezusa z otwartym Sercem. W nawie i prezbiterium obrazy: Zwiastowania NMP, Narodzenie, Wskrzeszenie crki Jaira, Spotkanie z Samarytank, Spotkanie z jawnogrzesznic, Wypdzenie przekupniw ze wityni, Zmartwychwstanie i jeden z niezidentyfikowanym witym. Krucyfiks z pierwszej poowy XIX w. z czasem odnawiany i wwczas czciowo zniszczony. Kielich pnobarokowy z XVIII w. Pacyfika z przeomu XVIII/XIX w. miedziany. Lichtarze: cztery wiksze i sze mniejszych o charakterze pnobarokowym z dat 1862 i napisem Iwan. Dwa ornaty z tkanin z przeomu XVIII/XIX w. z tych jeden ze stu; jeden ornat z tkaniny z pierwszej poowy XIX w. i jeden czerwony z tkaniny z XIX w. Kapa z tkaniny pnobarokowej ofiarowana w 1944r. z kocioa w Dzierni. Stua i dwa manipularze z tkaniny rokokowej.

Na chrze muzycznym organy piszczakowe sprowadzone w 2011r. z kocioa w Stretton w Anglii. Nie odnaleziono informacji o budowniczym i pierwotnym datowaniu. W tamtejszym kociele pojawiy si w 1967 roku jako translokowane i przebudowane.

Organy maj 8 gosw, jeden manua i peda, st gary wbudowany z przodu szafy organowej. Zakres klawiatury manuau C - f? (56 klawiszy), pedau C1 - f (30 klawiszy). Wystpuje traktura mechaniczna, wiatrownica klapowo-zasuwowa, miech pywakowy nowy, zasilany elekrowentylatorem jednofazowym.

 

Dyspozycja:

Peda:

1. Bourdon 16'

 

Manua:

2. Open diapason 8'

3. Lieblich gedackt 8'

4. Principal 4'

5. Flute 4'

6. Twelfth 2?'

7. Fifteenth 2'

8. Spitz flute 2'

 

W 2013r. wewntrz kocioa parafialnego zostay przeprowadzone prace remontowe.

Zerwano podog drewnian i uoono kamienn posadzk. Posadzka zostaa uoona w karo z kamienia 30cm x 30cm x 2 cm Bolechowice (ciemny) i Morawica (jasny). Do uoenia caej posadzki zuyto 893 szt. Bolechowic oraz 897 szt. Morawicy. W sumie pooono 1790 pytek. W pasie procesyjnym uoono 144 szt. Bolechowic i tyle samo Morawicy. czna waga pooonego kamienia to ponad 11 ton. Dla upamitnienia Roku Wiary w pasie procesyjnym umieszczono napis: ANNUS FIDEI 2013

Aby zabezpieczy koci przed wilgoci zostaa zrobiona izolacja pionowa fundamentw  wewntrz wityni na gboko 1m i dokonano iniekcji krystalicznej celem zrobienia izolacji poziomej. Otwory byy wiercone na gboko 60 cm od wewntrz i z zewntrz kocioa w odstpach co 12cm. W sumie wewntrz wityni wykonano 600 otworw a na zewntrz 800 ? cznie z filarami. Aby wzmocni popkan konstrukcj murw zastosowano zszywanie prtami HeliBar.

W kociele zostao zastosowane elektryczne ogrzewanie podogowe. Moc grzewcza podogi to 23kW. Aby otrzyma tak moc uoono 1258mb. kabla grzejnego.

Wntrze wityni zostao pomalowane na biao, natomiast kolumny i filary oraz gzyms na piaskowo. Po lewej stronie w cianie umieszczono ceg z symbolem budowniczego wityni i waciciela ulic Wincentego Makomaskiego. W zwizku z innym ukadem otarzy bocznych w kociele, zostay zamalowane postacie witych Ewangelistw oraz Piotra i Pawa.

Obok kocioa parafialnego od strony gwnego wejcia dzwonnica, murowana, z 2000r., a w niej trzy dzwony. Najwikszy na pamitk beatyfikacji o. Maksymiliana Marii Kolbego, drugi redni na pamitk nawiedzenia Matki Boej i trzeci najmniejszy ku czci w. Stanisawa.


Od strony wschodniej kocioa trzy pomniki:

 • Ks. Kard. Stefana Wyszyskiego,
 • Dominikanina o. Jacka Misiuty pochodzcego z Dutrowa, ktry zosta zamordowany w Czortkowie w 1941r.
 • b. Jana Pawa II.


Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

Koci filialny p.w. Matki Boej Krlowej Polski w Telatynie, murowany z cegy, kryty blach, z lat: 1990 - 91, powicony 24 listopada 1991r., przez bpa Piotra Hemperka.

 

Figury przydrone:

 1. Dwie figury kamienne z pierwszej poowy XIX wieku. Na klasycystycznych postumentach rzeby NMP Niepokalanie Pocztej  (z  gow odtrcon w  1944r. przez UPA, odtworzon w 1972r.) i figura w. Jana Nepomucena.
 2. Stary krzy kamienny na nieistniejcym ju cmentarzu grzebalnym, na ktrym czciowo jest boisko szkolne, czciowo za plac przed blokami Spdzielni w ulicach.


Cmentarze:

 1. Cmentarz rzymskokatolicki w ulicach, dawniej greckokatolicki i prawosawny, czynny, zaoony prawdopodobnie w drugiej poowie XIX w. w ksztacie czworoboku o pow. 0,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przsami na podmurowaniu przy supach z cegy
 2. Cmentarz prawosawny, dawniej greckokatolicki w Dutrowie, nieczynny, zaoony w pierwszej poowie XIX w. czynny do II Wojny wiatowej, w ksztacie czworoboku o pow. 0,175 ha, bez podziau na kwatery, ogrodzony metalow siatk i bram przy metalowych supach
 3. Cmentarz prawosawny, dawniej greckokatolicki w Telatynie, nieczynny, zaoony w XIX w., uytkowany do koca II Wojny wiatowej, zamknity w 1954r. w ksztacie czworoboku o pow. 0,64 ha, ogrodzony metalow siatk.

 

Ksigi metrykalne:

 • Ksiga chrztw od 1964r.
 • Ksiga maestw od 1967r.
 • Ksiga zmarych od 1967r.
 • Kronika parafialna od 1976r.

 

Lista proboszczw:

 1. Ks. Wacaw Romanek (1972-1977) +19.09.2004r. (Wrzelowiec)
 2. Ks. Jan Krupiski (1977-1995) +14.07.2000r. (Parczew)
 3. Ks. Edward Proc (1996-1998) +11.05.1998r. (ulice)
 4. Ks. Franciszek Anyszkiewicz (1998-2000) +1.01.2001r. (Uchanie)
 5. Ks. Wadysaw Bcal (2001-2009) +10.02.2010r. (Gocieradw)
 6. Ks. mgr Andrzej Bastrzyk od 2009r.

 

Powoania z terenu parafii:

 1. SUGA BOY - O. Jacek Misiuta z Dutrowa - Dominikanin (1909-1941). By proboszczem w Czortkowie nad Seretem na Ukrainie. Proces beatyfikacyjny na poziomie Diecezjalnym rozpocz si 18 listopada 2006 r. w Katedrze Lwowskiej pod przewodnictwem Ks. Kardynaa MarianQ Jaworskiego.
 2. Ojciec Zdzisaw Pikua SDB z Dutrowa. Pracuje w Woronianach na Biaorusi.
 3. Ojciec Faustyn Zygmunt Sapiecha OFM Panewniki-Katowice z Telatyna - wywicony w 2009r.

 

Siostry zakonne:

 1. Siostra Krystyna Budzyska z Telatyna.
 2. Siostra Czesawa Powska z Dutrowa Franciszkanka Rodziny Marii.
 3. Siostra Monika Kargol z Telatyna.

 

Ksia pochowani na miejscowym cmentarzu:

+ Ks. Edward Proc (+11.05.1998)

 

 


        

2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67636519 gości / 35 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.