logo     
    

Wczoraj:  Bigoraj - Chrystusa Krla.
Dziś:  Bigoraj - Trjcy i WNMP.
Jutro:  Bigoraj- w. Jana Pawa II.

Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w ZamościuZglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji
 31.12.2014
Jerycho Racowe parafia Zaue

 01.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 02.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 03.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 04.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.Media KatolickiePolecamy


Partnerzy

Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamo
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     

>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
01.12.2014 10:04

statystyka
    
Tarnoszyn 
parafia p.w.
 witego Stanisawa Biskupa Tarnoszyn 34, 22-678 Ulhwek
   Tel.  84 661 62 14
 
   www.parafia-tarnoszyn.zamosc.opoka.org.pl

Odpust: 8 maja
Liczba mieszkacw: 960


Proboszcz: Ks. Wadysaw Gudz

        
Historia Parafii: 

Parafi w Tarnoszynie erygowano w r. 1892. Terytorium jej zostao wydzielone z rozlegej parafii w Uhnowie. W latach: 1892-1895 mieszkajcy w Tarnoszynie liczni wierni obrzdku aciskiego (475 osb) wybudowali drewniany koci pw. w. Stanisawa bm. Za zgod Kurii Metropolitarnej we Lwowie osiad przy tym kociele Ks. Jan rodo, dotychczasowy ekspozyt z Wierzbicy. Ekspozytura w Wierzbicy powstaa w 1878 r. i bya wydzielona rwnie z terenw parafii Uhnw. W 1912 r. Tarnoszyn zosta ekspozytur, ktra obejmowaa pnocno-wschodni cz parafii Uhnw z miejscowociami: Ulhwek (4,5 km) i Rzeczyca (5,5 km) oraz Szczepiatyn (2,5 km). W 1913 r. ludno obrzdku aciskiego liczya w tym czasie 712 osb. W dniach 17/18 III 1944 r. nacjonalistyczne bandy ukraiskie wymordoway znaczn cz parafian tarnoszyskich (Polakw) obrzdku aciskiego. Ich mczesk mier upamitnia tablica w kociele parafialnym, odsonita 6 kwietnia 1997 r.. Spalono wwczas cz wsi oraz plebani.

Dnia 7 IV 1944 r. UPA spalia koci parafialny w Tarnoszynie. To tragiczne zdarzenie miao miejsce w Wielki Pitek. wiadkiem tego poaru, jest drewniany krzy misyjny z 1939 roku - z jednej strony nadpalony, stojcy dzi przy wejciu do Kocioa.

Od 1945 Polacy zaczli stopniowo powraca do Tarnoszyna. Jako koci odradzajcej si parafii suya miejscowa cerkiew greckokatolicka.

Przez okres czterech lat ( 1944 - 1948), nie mieli staego duszpasterza. Korzystali z posug ksiy dojedajcych z Uhnowa. Dopiero jesieni 1948 r. zosta mianowany administratorem parafii ks. Zygmunt Kutowski. W tym samym roku rozpoczto budow drewnianej plebanii.

W 1951 r. do parafii Tarnoszyn zostaa wczona cz terenw parafii Uhnw, ktra na skutek zmiany granic zostaa wczono do ZSRR. Do parafii Tarnoszyn wszed teren z wioskami: Dyniska Stare i Nowe ( 9-10 km od parafii), Hubinek (12 km) i Mylatyn (11 km). W pniejszych latach niektre z nich oddzieliy si i utworz samodzielne placwki: Dyniska - z przynalecymi wioskami ( Hubinek, Mylatyn) -1967r., Ulhwek (Rzeczyca) - 1984 r. W latach 1971-74 wybudowano nowa plebani.

Pierwszy koci, drewniany, z lat: 1892-95, spalony w 1944 r. Od 1948 r. kocioem parafialnym staa si cerkiew greckokatolicka.

Obecny koci parafialny, pw. w. Stanisawa bm, murowany z kamienia, z lat: 1959 - 1962, powicony 3 czerwca 1962 r. przez arcbpa Eugeniusza Baziaka metropolit lwowskiego, wg projektu archidiec. Czesawa Gawdorka z Lublina, kryty blach.

W kociele znajduje si barokowa chrzcielnica z 2. po. w. XVII lub z 1. po. w. XVIII, marmurowa, z puklowan czasz i pokryw (z kocioa par. w Uhnowie, obecnie Ukraina). Krucyfiks barokowy koniec w. XVII (z kocioa par. w Uhnowie). Obraz Matki Boskiej Beskiej z w. XIX, z haftowanymi sukienkami z tego czasu. Krzy procesyjny z w. XVIII/XIX. Krzy otarzowy z w. XVIII, drewniany. Dwa lichtarzyki w. XVIII/XIX, mosine.

B. Obraz Matki Boskiej Beskiej, z poowy XIX wieku. Jest wiern kopi obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej. Namalowany na ptnie, przytwierdzonym do deski o wymiarach 96x 76 cm. Nad gowami Syna i Matki Boej s umieszczone korony ozdobne z korali i pere. Obraz przykryty aksamitn sukienk, haftowan zotymi nimi i ozdobion perami, wykonan przez siostry felicjanki w Krakowie w 1973 r. Do r. 1951 znajdowa si w kociele ?Na Zameczku? w Bezie. Tradycja gosi e lud wierny Beza i okolic od dawna oddawa cze Matce Boej w Jej askami syncym obrazie. O askach i cudach wiadcz wota rozmieszczone wok obrazu i w gablotach. Wiemy, e istniaa ksiga cudw, ale niestety nie zachowaa si do naszych czasw. O askach doznanych w Bezie dzi wiemy z przekazw ustnych i pojedynczych zapiskw wiernych i ksiy tam pracujcych. 12 wrzenia 1951 r. obraz opuci Bez. Umieszczono go tymczasowo w ukawcu. Stamtd, 9 grudnia 1951 r., zosta przeniesiony do prokatedry w Lubaczowie. Biskup Marian Rechowicz, majc na uwadze zwizki Tarnoszyna z Bezem, w r. 1974 przekaza go do kocioa parafialnego w Tarnoszynie. Od chwili przybycia obrazu do Tarnoszyna kult Matki Boskiej odrodzi si i zyska dawny rozgos. Duo w tym kierunku uczyni obecny ksidz biskup pomocniczy Mariusz Leszczyski - byy proboszcz parafii Tarnoszyn. W kad sobot przed cudownym obrazem odprawiana jest specjalnie uoona Nowenna do Pani Beskiej. W ksidze ask i cudw, pojawiaj si znw podzikowania za wszelkie dobro, otrzymane przez wstawiennictwo Maryi.

Inne obiekty sakralne znajdujce si na terenie parafii:

1. Rzeczyca - kaplica cmentarna, murowana

2. Szczepiatyn dawna cerkiew greckokatolicka, murowana, z r.1910. Obecnie koci rzymskokatolicki pw. w. Trjcy. W latach: 1998 - 99 zbito odlatujcy stary tynk i ponownie otynkowana. Tynki naoy pan Jzef Paluch - murarz z Ulhwka. Z wyposaenia dawnej cerkwi carskie wrota, z pikn polichromi. Obecnie w postaci trzech otarzy bocznych. Pierwszy przedstawia Boga Ojca i Chrystusa siedzcych na chmurach i wspartych na kuli ziemskiej podtrzymywanej przez trzy anioki. Nad gowami siedzcych gobica Ducha witego. To z kosw i winnych gron. Drugi Matki Boej z Dziecitkiem na wzorzystym tle z kosw i winnych gron. Trzeci z obrazem Serca Jezusowego(to jw.). Styl eklektyczny. Powstay po r. 1913.

Obok kocioa drewniana dzwonnica z r. 1890, konstrukcji supowo - ramowej, na drewnianych peckach, o uskokowo zwajcych si trzech kondygnacjach; hem kopulasty z balasem i cebulk zwieczon elaznym krzyem

Odpust: NMP Matki Kocioa

3. Dawna cerkiew filialna parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie wzniesiona w Uhrynowie (obecnie Ukraina), przeniesiona w r. 1904 do Tarnoszyna, wwczas czciowo przeksztacona. Po 1947 przejta na koci rzymskokatolicki, obecnie opuszczona, zdewastowana. Usytuowana poza wsi. Orientowana. Drewniana, konstrukcji zrbowej, zwgowana, na fundamencie z kamieni polnych. Trjdzielna, wszystkie trzy pomieszczenia: prezbiterium, nawa i babiniec zblione do kwadratu, z nich nawa szersza, prezbiterium zamknite trjbocznie, przy nim od pnocy i poudnia czworoboczne zakrystie, na pnocnym nadprou data 1759; przy zakrystii pn. pniejszy przedsionek; przy babicu od zachodu. czterosupowy otwarty ganek z 1904 r. Wntrze nawy przekryte zrbow kopu na wysokim tamburze; w prezbiterium, babicu i zakrystiach sufity. Zewntrz zrb wszystkich trzech pomieszcze jednakowej wysokoci, zwieczony profilowanym gzymsem, otoczony wok zadaszeniem czcym si z dachami zakrystii; zadaszenie wsparte na belkach i zastrzaach (1904). Zrb powyej zadaszenia wraz z tamburami oraz zrb zakrystii szalowany pionowo deskami z listwowaniem i (z wyjtkiem zakrystii) arkadkowaniem. Nad prezbiterium i babicem niegdy dachy kalenicowe, zapewne od r. 1904 z pseudokopukami na omiobocznych tamburach, niszych od tamburu nawy. Kopua nawy i pseudokopuy prezbiterium i babica zwieczone pozornymi latarniami z cebulastymi hemami, zakoczonymi kulami i elaznymi kutymi krzyami, zapewne z r. 1904. Drzwi i okna w prezbiterium i babicu prostoktne, w nawie zamknite odcinkowo, zewntrz w obramieniach (1904): w prezbiterium od wschodu i w babicu od zachodu okulusy; w oknach kraty kute, elazne, w zakrystiach z zadziorami; na nadprou zachodnim data 1904. Wszystkie dachy, zadaszenia oraz kopuy z latarniami kryte blach. Wntrze niegdy malowane, zachowane podziay ramowe, obramienia okienne oraz lady zacheuszkw.

Z ikonostasu zapewne z ok. r. 1904 zachowana grna cz ze strefami: doln z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy porodku i szeciu scenami z ycia Chrystusa i Marii, rodkow z ikon Chrystusa Wielkiego Kapana porodku oraz szeciu parami apostow, grn z czterema prorokami; w zwieczeniu Trjca w. i nad ni krzy; ikony czciowo przemalowane. Feretron z obrazami Matki Boskiej i w. Mikoaja bpa o charakterze pnobarokowym, moe z w. XVIII. Ikona Matki Boskiej z Dziecitkiem z w. XVIII, malowana na desce, gruntownie przemalowana.

4. Krzy przydrony w Szczepiatynie, z r. 1898, ludowy, z kamienia i cegy, otynkowany. Cok trjstopniowy wsparty na czterech kamieniach. Na cokole dwie rnej wielkoci prostopadocienne bryy. W dolnej kwadratowa wnka z napisem cyrylic i dat 1898; w grnej figura Matki Boskiej Bolesnej. We wnkach klczce anioy. Krzy o trjlistnie zakoczonych ramionach, z figur Ukrzyowanego, u ktrego stp klczce anioy.

5. Kapliczka przydrona w. Jana w Szczepiatynie, z kamienia i drewna, ludowo-klasycystyczna, z pocz. w. XX. Supowa z wnk arkadkow, w ktrej znajduje si figura w. Jana. Kapliczk wieczy lekko profilowane belkowanie z niewielkim lukiem. Na nim eliwny krzy.

6. Krzy przydrony w Tarnoszynie, pocz. w. XX, eliwno - kamienny. U dou eliptyczna tabliczka.

Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Tarnoszynie, czynny, zaoony w kocu w. XIX, w ksztacie czworoboku o pow. 0,45 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony od strony pnocnej i wschodniej metalow siatk przy metalowych supach, z pozostaych stron brak ogrodzenia

2. Cmentarz greckokatolicki w Tarnoszynie, nieczynny zaoony na pocz. w. XX, w ksztacie czworoboku o pow. 0,17 ha, ogrodzony metalow siatk przy metalowych supach

3. Cmentarz z I wojny wiatowej w Tarnoszynie - Turynie, nieczynny, zaoony po r. 1915

4. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki w Szczepiatynie, czynny, zaoony na pocz. w. XIX, w ksztacie wyduonego czworoboku o pow. 0,53 ha, ogrodzony metalow siatk i drutem kolczastym przy metalowych supach

Odpusty:
w. Stanisawa bm (8 maja),
Matki Boskiej Beskiej (najblisza niedziela po 26 sierpnia).

Msze wite:
 - w niedziele i wita, godz.: 8.00, 9.30 (filia), 11.30

Lista proboszczw: ks. Mariusz Leszczyski (do r. 1998), ks. Jerzy Pytlik (1998-2007)

Powoania z terenu parafii: ks. Mariusz Rybiski, al. Tomasz Rybiski (II WSD), O. Ireneusz Andrzej Wawryszczuk (OFM), s. Stefania Pikna (CSSF), s. Ryszarda Zimerman (CSSF), s. Edyta Drd (jzefitka)

Szkoy istniejce na terenie parafii: Szkoa Podstawowa w Tarnoszynie


        

2007 - 2014 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 63846451 gości / 26 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.