logo     
       Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

                                                                                                                                        Zamość, 29 grudnia 2017 r.
L.dz. 565/Gł/17

 

 Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14. 03. 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:

 1. Głównym celem przygotowania do bierzmowania jest doprowadzenie kandydata do głębszego zjednoczenia z Chrystusem oraz do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską misję życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także pomóc obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania (KKK 1309).
 2. W okresie przygotowania do bierzmowania kandydaci powinni przykładnie uczestniczyć w życiu religijnym parafii, które wyraża się przede wszystkim przez udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwo w nabożeństwach wynikających z rytmu wyznaczonego przez rok liturgiczny (nabożeństwa różańcowe w październiku, Msze św. roratnie w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście, nabożeństwa majowe i czerwcowe, misje
  i rekolekcje parafialne). Należy też zachęcać ich do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, Exodusie Młodych, Wyprawie Otwartych Oczu, itp. oraz do systematycznej formacji we wspólnotach i grupach religijnych (Oaza, KSM, itp.).
 3. Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej lub starsi, którzy uczestniczą w katechezie szkolnej oraz odbyli przygotowanie w parafii. Przygotowanie w parafii może odbywać się w cyklu rocznym (rozpoczęcie w klasie VII) lub dwuletnim (klasa VII i VIII rozpoczynają przygotowanie równocześnie), przy czym zawsze powinno ono trwać przynajmniej jeden rok.
 4. Właściwym i najstosowniejszym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia miejsca zamieszkania kandydata. Przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w innej parafii jest możliwe tylko za zgodą proboszcza parafii zamieszkania kandydata (załącznik nr 1).
 5. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii należy rozpocząć w klasie VII (lub VIII) na początku okresu Wielkiego Postu podczas uroczystej celebracji słowa Bożego. Na zakończenie celebracji kandydaci w obecności rodziców składają na ręce księdza proboszcza podpisane przez siebie oraz rodziców deklaracje (załącznik nr 2). Treść deklaracji należy wcześniej dokładnie omówić z kandydatami podczas katechezy szkolnej, spotkania w parafii lub indywidualnie. Jeśli któryś z kandydatów nie będzie obecny na uroczystej celebracji słowa Bożego, składa deklarację w sposób uroczysty na ręce księdza proboszcza podczas niedzielnej Mszy św.
 6. Kandydaci mają obowiązek uczestniczyć w dziesięciu spotkaniach formacyjnych w parafii. Dla rodziców jest propozycja pięciu spotkań – w czterech uczestniczą wspólnie z kandydatami (załącznik nr 3). Ilość i sposób prowadzenia spotkań organizacyjnych określa ksiądz proboszcz.
 7. Zachęca się, aby kandydaci do sakramentu bierzmowania formowali się w małych grupach (6-11 osób). Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie. Program formacji w małych grupach wybiera ksiądz proboszcz.
 8. Zachęca się, aby organizować dla kandydatów ewangelizacyjne rekolekcje wyjazdowe lub dni skupienia.
 9. Ważnym etapem formacji dla kandydatów lub już bierzmowanych jest Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.
 10. Pozostałe zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej są określone we Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski.
 11. Osoby dorosłe są przygotowane do sakramentu bierzmowania w parafii zamieszkania.

 

 † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 pobierz ZALACZNIKI.doc


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 2 stycznia 2018
przeczytano: 1657Przeczytaj także...
 » 18-25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 » Rekolekcje dla młodzieży w wieku 13-15 lat
 » XII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Kapłanów
 » Imieniny Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego
 » Dane statystyczne za rok 2017
 » Pro memoria Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ws. obchodów 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy
 » Zapraszamy do lektury Tygodnika Katolickiego „Niedziela” Nr 2 na 14 I 2018 r.
 » List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki
 » Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka
 » Wysokość składek ZUS


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99752535 gości / 27 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.