logo     
      Informacja o misji kanonicznej do nauczania religii w szkole

Uprzejmie przypominam, że w zwi±zku z reorganizacj± od 1 wrze¶nia 2017 r. sieci szkół, katecheci  pracuj±cych w ,,nowych szkołach” powinni posiadać skierowanie do nauczania religii (misję kanoniczn±) do konkretnej szkoły (na skierowaniu powinna być podana pełna nazwa szkoły). ,,Szkoła zatrudnia nauczyciela religii (…) wył±cznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły”, por. § 5 Rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z póĽn. zm.) Dotyczy to katechetów ¶wieckich i duchownych.

Dlatego proszę Księży Proboszczów o złożenie jak najprędzej w Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamo¶ciu pro¶by o ,,uaktualnienie” misji kanonicznej dla nauczycieli religii, je¶li zachodzi taka konieczno¶ć.  Wzór pro¶by  o wydanie misji znajduje się w Diecezjalnym Informatorze Katechetycznym oraz na stronie Wydziału. Je¶li w Wydziale do tej pory nie zostały złożone kopie dokumentów potwierdzaj±cych kwalifikacje katechetów do nauczania religii w danym typie szkół (kopia dyplomu ukończenia studiów), należy do wniosku o wydanie skierowania doł±czyć te kopie. Od 1 wrze¶nia 2016 roku obowi±zuje nowe Porozumienie pomiędzy Konferencj± Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Jest ono opublikowane w Diecezjalnym Informatorze Katechetycznym nr 7 (2016/2017) na stronach 19-24 oraz na stronie internetowej https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/60531113700-1.pdf.

 

Ks. dr Robert Strus

Dyrektor WNiWK


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 20 sierpnia 2017
przeczytano: 1902Przeczytaj także...
 » Spotkanie przed¶wi±teczne z Biskupem Diecezjalnym
 » Życzenia Księży Biskupów na Boże Narodzenie i Nowy Rok
 » Rekolekcje dla rolników
 » Władza, pieni±dze i rozwój osobisty - męski punkt widzenia
 » Droga do Miłosierdzia
 » Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka
 » Zmarła Janina Zaręba (l. 92) - mama ks. Kazimierza Zaręby proboszcza parafii Rudnik (Archidiecezja Lubelska), pochodz±cego z parafii Aleksandrów
 » Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Ko¶ciołowi na Wschodzie
 » Folder na wizytę kolędow±
 » STO LAT Z NIEPOKALANˇ I JEJ RYCERSTWEM


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99266418 gości / 22 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.