logo     
      Słowo Biskupa Mariana Rojka zapraszaj±ce na rekolekcje ewangelizacyjne „Jezus na Wschodzie”

                                                                                                                                  Zamo¶ć, 9 sierpnia 2017 r.

 

Drodzy Diecezjanie

 

Ko¶ciół Zamojsko-Lubaczowski w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Od 25 marca 2017 r. Jubileusz ten przeżywamy w diecezji w duchu dziękczynienia Bogu Najwyższemu i ¦więtej Bożej Rodzicielce Maryi, Matce Odkupiciela, za wszelkie dobro jakie dokonało się w tym czasie w diecezji oraz w duchu przebłagania za grzechy i wypraszania potrzebnych łask dla wszystkich, którzy żyj± na zamojsko-lubaczowskiej ziemi.

Z okazji Jubileuszu w diecezji podejmowanych jest wiele inicjatyw, które maj± nam pomóc w duchowej odnowie naszego życia. Jest w¶ród nich trwaj±ca w poszczególnych parafiach peregrynacja Krzyża Wielkopi±tkowego ¶w. Jana Pawła II. Oprócz niej, przygotowujemy się do diecezjalnych rekolekcji ewangelizacyjnych „Jezus na Wschodzie”, które poprowadz± dwaj charyzmatycy, posługuj±cy ubogim w Brazylii: o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu. W sobotę, 26 sierpnia 2017 r. na Stadionie OSiR w Zamo¶ciu wygłosz± oni cykl konferencji i poprowadz± modlitwy, a w samym centrum tych jednodniowych rekolekcji na stadionie będzie Eucharystia. Wierzę głęboko, że będ± one bodĽcem do pogłębienia życia religijnego w¶ród wszystkich diecezjan i że przynios± trwałe, duchowe owoce zarówno w¶ród wiernych ¶wieckich, kleryków, osób życia konsekrowanego, jak też w¶ród duchownych: biskupów, kapłanów i diakonów. Być może stan± się też okazj± to tego, by Dobra Nowina mogła dotrzeć do tych, którzy na co dzień nie żyj± wiar± i s± daleko od Boga.

Zapraszam zatem wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, w sobotę 26 sierpnia 2017 r. na stadion OSiR w Zamo¶ciu. Niech będzie to spotkanie diecezjalnej wspólnoty na modlitwie w osobistych intencjach, jak też w tych, które dotycz± naszego zamojsko-lubaczowskiego Ko¶cioła. Wierzę, że diecezjalne rekolekcje „Jezus na Wschodzie” będ± czasem u¶więcenia i odnowy naszych serc, co póĽniej przełoży się na głębsze przeżywanie naszej wiary we wspólnotach rodzinnych, s±siedzkich, zawodowych i parafialnych.

Wszystkie te  jubileuszowe dzieła i inicjatywy nie mog± w pełni dokonać się bez naszej ufnej modlitwy. Pomaga nam w niej Krzyż Wielkopi±tkowy ¶w. Jana Pawła II, który już od końca marca nawiedza poszczególne parafie naszej diecezji. Wci±ż jednak potrzeba, by¶my powierzali Panu Bogu i Matce Naj¶więtszej wszystkie podejmowane w diecezji dzieła ewangelizacyjne, duszpasterskie oraz intencje u¶więcenia duchowieństwa, posługuj±cego wiernemu Ludowi Bożemu tej ziemi. Proszę, aby zgodnie z zaleceniem, modlitwę „Pod Twoj± obronę” odmawiać w tych intencjach po każdej Mszy ¶w.

Serdecznie zapraszam do udziału w diecezjalnych rekolekcjach, do zaangażowania się w obchody Srebrnego Jubileuszu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i do modlitwy w jej intencji. Wszystkim z serca błogosławię i powierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.

 

+ Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski
 

 


pobierz SLOWO_OSIR.pdf


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 13 sierpnia 2017
przeczytano: 1961Przeczytaj także...
 » Jezus na Wschodzie
 » Rekolekcje kapłańskie w 2017 r.
 » Informacja o misji kanonicznej do nauczania religii w szkole
 » Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
 » Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka z racji dożynek
 » Aktualne dane teleadresowe do ADRESOWNIKA
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka zapraszaj±ce na rekolekcje ewangelizacyjne „Jezus na Wschodzie”
 » Zmarła Regina Soniak (l. 84) - mama ks. Dariusza Soniaka, proboszcza parafii Nielisz
 » Zmarła Wanda Godzisz (l. 87) - mama ks. kan. Józefa Godzisza
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka dotycz±ce organizowania spotkań kulturalno-religijnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 97453760 gości / 7 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.